Column – Mis

Posted on

Helemaal mis zat ik. Schreef ik vorige week nog doodleuk dat ‘er weinig verschuivingen’ te verwachten vielen bij de gemeenteraadsverkiezingen, zet u mij vervolgens en masse even lekker te kijk. De lokale tak van de VVD werd door u vakkundig een kopje kleiner gemaakt, maar ook alle andere partijen moesten inleveren ten faveure van met name de twee grootste lokale partijen. Gemeentebelang sprokkelde een behoorlijke winst bij elkaar maar grote winnaar was, zoals u weet, Harderwijk Anders (HA). Deze klinkende overwinning was vanzelfsprekend direct voer voor de nodige discussie.

Wordt de VVD niet te veel afgerekend op sentimenten rondom de landelijke politiek, in plaats van op de inhoud? Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand: ja. Laten we het maar gewoon niet ontkennen. Een voorbode misschien voor wat de VVD te wachten staat bij volgende verkiezingsrondes? Volgend jaar al voor de Provinciale Staten (en dus de Eerste Kamer) en natuurlijk de Tweede Kamer verkiezingen die in theorie weliswaar pas over drie jaar weer aan de beurt zijn, maar het zal weinig mensen verbazen als we ook die vakjes iets eerder alweer rood staan te kleuren. Feit blijft dat veel voormalig VVD-stemmers met het rode potloodje ditmaal resoluut een andere partij hebben ingekleurd, veelal dus Harderwijk Anders. Simplistisch gesproken zou je de theorie kunnen opperen dat de VVD dus op lokaal niveau wordt afgerekend op de landelijke corona-politiek. Kijk immers in de raad: tien stoeltjes worden straks gevuld daar vertegenwoordigers van HA terwijl de landelijke coalitiepartijen allemaal (voorlopig) stoeltjes hebben ingeleverd.

Opvallend is dat wel. Immers, de VVD bevindt zich aan de rechter kant van het politiek spectrum, terwijl we HA toch meer in het midden mogen plaatsen. Zou het dan toch niet gewoon zo zijn dat HA de winst enkel te danken heeft aan de breed uitgemeten discussie over het afvalbeleid? Waarbij zij overduidelijk de kant van de burger kozen? Was dat dan misschien een tikje te populair gedrag? De tijd zal moeten leren of het gewonnen gelijk tijdelijk is of dat HA echt in staat blijkt om het afvalprobleem op te lossen en de lokale politiek op volwassen wijze aan te sturen.

Persoonlijk heb ik mijn stem voor de derde maal op HA uitgebracht, dat mag u nu weten. Niet omdat ik bij de winnaars wil horen, maar omdat ik erbij wil vermelden dat ik deze winst niet had verwacht en oprecht benieuwd ben wat dit gaat brengen de komende jaren nu de verhoudingen zo duidelijk één kant op zijn geschoven. Nu de stemmers, u, zo uitgesproken een keuze hebben gemaakt is het aan Harderwijk Anders om echt te bewijzen dat ze dit vertrouwen kunnen dragen en waarmaken.

www.petersitsen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *